Kênh thông tin hỏi đáp

Phân loại bài viết theo thẻ: quy đầu không lộ

dieu-tri-dai-bao-quy-dau
Hỏi: Thưa bác sỹ, tôi bị dài bao quy đầu, mỗi lần quan Xem thêm